Toxicological and Forensic chemistry

Токсикологічна хімія
Компютерний тест для студентів 4 курсу Фармація

Програма навчальної дисципліни

Програма дисципліни «Токсикологічна хімія» складається з 2 модулів, які у свою чергу поділяються на 4 змістовних модулів.

Модуль 1. Основи токсикологічної хімії і хіміко-токсикологічного аналізу. Мінеральні отрути. Леткі отрути. Металоотрути.

Змістовий модуль 1. Основи токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу.

▼Тема 1. Введення в токсикологічну хімію. Зміст і завдання токсикологічної хімії. Взаємозв’язок токсикологічної хімії з іншими дисциплінами. Основні розділи токсикологічної хімії. Отрути та їх класифікація. Інтоксикації та їх класифікація.

Змістовий модуль 2. Основні закономірності поведінки отруйних речовин в організмі.

▼Тема 2. Інтоксикації та їх класифікація. Основні закономірності поведінки отруйних речовин в організмі. Метаболізм отрут. Перша і друга фази метаболізму. Летальний синтез. Організація судово-медичної та судово-токсикологічної експертизи. Складання плану судово-токсикологічного дослідження.

Модуль 2. Основні напрямки хіміко-токсикологічного аналізу.

Змістовий модуль 3. Сучасні загальні та окремі методи виділення та аналізу отрут, токсичних та лікарських речовин.

Тема 3. Токсикологічна характеристика та методи хіміко-токсикологічного аналізу групи отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу настоюванням досліджуваних об’єктів водою (мінеральні кислоти, луги та їх солі) та отрут, які ізолюються з біологічного матеріалу дистиляцією з водяною парою (леткі речовини). Метаболізм та шляхи виведення «летких» отрут з організму. Токсикологічна характеристика та методи хіміко-токсикологічного аналізу групи металвмістних отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу мінералізацією.

Тема 4. Методи хіміко-токсикологічного аналізу отруйних речовин.

Токсикологічна характеристика та методи хіміко-токсикологічного аналізу групи отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу підкисленою водою або підкисленим етиловим спиртом, а також полярними органічними розчинниками, які змішуються з водою: лікарські речовини та отрути природного походження таки як отрути рослин, грибів, тварин і комах.

Тема 5. Методи хіміко-токсикологічного аналізу при гострих інтоксикаціях. Експрес-аналіз гострих інтоксикацій лікарськими речовинами, алкалоїдами і їх синтетичними аналогами та отрутами природного походження.

Змістовий модуль 4. Методи хіміко-токсикологічного аналізу отруйних галоген та фосфор похідних речовин.

Тема 6. Токсикологічна характеристика хлоровмістних отруйних речовин. Токсико-хімічний профіль хлорорганічних пестицидів та отрутохімікатів. Методи хіміко-токсикологічного аналізу групи хлорорганічних отруйних речовин які ізолюються з біологічного матеріалу органічними розчинниками.

Тема 7. Токсикологічна хімія фосфорорганічних пестицидів. Характеристика фосфорорганічних пестицидів, (ФОП): хлорофосу, дихлофосу, метафосу, карбофосу, фосфаміду. Об’єкти хіміко-токсикологічного аналізу на ФОС. Методи виділення ФОС. Антидотна терапія при отруєннях ФОС.

Тема 8. Токсикологічна характеристика шкідливих речовин що містять фториди, броміди та йодіди. Методи хіміко-токсикологічного аналізу групи отруйних речовин, які потребують особливих методів виділення, фториди, кремнійфториди, бром- та йодвмістні сполуки. Методи хіміко-токсикологічного аналізу отрут, які визначаються безпосередньо в біологічному об’єкті. Токсичність карбону (ІІ) оксиду (чадного газу).

Компьютерний тест