Металорганічні каркасні структури можуть використовуватися для виявлення токсичних іонів

MOFs Detect Toxic Ions
Author: Stuart Beardsworth

Published Date: 06 January 2017
Source / Publisher: Chemistry – A European Journal/Wiley-VCH
Copyright: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

Метал-органічні каркаси (Metal-organic frameworks, MOFs) є корисними і легко налаштованими матеріалами для різних застосувань, включаючи зберігання газу, каталіз і електронні пристрої. Одним із застосувань є їх використання в якості люмінесцентних датчиків, що поєднують в собі простоту експлуатації, низьку вартість, і можливість застовування для неруйнівного аналізу. Для цих застосувань, зокрема, використовуються атоми лантаноїдів через їх різкі смуги випромінювання, тривалих часів світіння, і значних стоксовских зрушень.

Weisheng Liu з колегами, Університет Ланьчжоу, Китай, розробили селективний і чутливий метал-органічний каркас з атомами Європію для визначення аніонів Cr(VI) (Cr2O72- / CrO42-), Fe (III) і пікринової кислоти. Дихромат є дуже токсичним і сильним канцерогеном, а пікринова кислота є широко поширеним потужним полінітроароматичним енергетичним (вибуховим) матеріалом.

Синтезована металоорганічна каркасні структура з европием, Eu4L3 (где L = 5,5′-(карбонілбіс(азанедіїл)изофталева кислота) має багатообіцяючі фізичні властивості для використання в якості датчиків, такі як термічна стабільність до 300 ° C, селективне гасіння флуоресценції до 90% в присутності Fe (III), Cr (VI), і пікринової кислоти, а також відмінну можливість повторної переробки.

A Multi-responsive Regenerable Europium-Organic Framework Luminescent Sensor for Fe3+, Cr(VI) Anions, and Picric Acid.
Wei Liu, Xin Huang, Cong Xu, Chunyang Chen, Lizi Yang, Wei Dou, Wanmin Chen, Huan Yang, Weisheng Liu.
Chem. Eur. J. 2016.
DOI: 10.1002/chem.201603607

 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *