Хіндійські вченi виявили дорогоцiнний метал у коров’ячiй сечi

Автор:  Iрина Конторських
Net Source

Аж чотири роки науковцi сiльськогосподарського унiверситету Джунагадха (Iндiя) витратили на те, щоб докладно вивчити, з чого складається сеча корiв.

Як вiдомо, цю тварину в Iндiї вважають священною. А iндiйськi цiлителi використовують для лiкування коров’ячий гнiй та сечу. Тож ученi поставили за мету пошук у нiй цiнних елементiв.

Науковцi дослiдили 400 взiрцiв бiологiчної рiдини особливої породи гiрських корiв завдяки поєднанню методу газової хроматографiї й мас-спектрометрiї. I виявили iони золота в концентрацiї вiд трьох до десяти мiлiграмiв на лiтр рiдини. Цiкаво, що в уринi верблюдiв, кiз та овець, яку дослiджували для чистоти експерименту, солей дорогоцiнного металу не знайшли.

“Усе живе на Землi складається з тих самих елементiв, що й нежива природа, — пояснив Євген Заворотнюк, кандидат хiмiчних наук. — I велику роль у побудовi органiзмiв вiдiграють саме метали. Людина — це ходяча таблиця Менделєєва. Наприклад, залiзо є одним зi складникiв кровi. Дорогоцiннi метали — не лише золото, а й срiбло, платина — також мiсяться в живих органiзмах у тiй чи iншiй кiлькостi.

Для здоров’я роль золота надзвичайна. Зокрема, воно має антисептичнi властивостi й навiть може руйнувати онкоклiтини. Фармацевти всього свiту застосовують золото у виробництвi лiкiв.

Людям навряд чи видаватиметься рентабельним видiляти золото iз сечi корiв, хоч технологiчно це можливо. Важливо дiзнатися, чому саме в органiзмi певної породи сконцентровано цей дорогоцiнний метал”.

Дизайн: Майстерний Хімік ©

 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *