Daily Archives: 05.01.2016

Молекулярні нано-субмарини що рухаються енергією світла

Light-powered nano-submarines could deliver medicine inside the body
by Julie M. Rodriguez

Команда з Університету Райса (Техас) створили молекулу, погружну наномашину, яка одного чудового дня може бути використана для цільової доправки ліків до конкретних органів тіла. Мономолекулярні занурювальні наномашини (USN) виготовлені з 244 окремих атомів, які пов’язані разом, створюють мікроскопічні пристрій який живиться від ультрафіолетового світла і який можна відстежити за допомогою лазерів.

Нано-пристрій живиться від хвоста-пропелера, та рухається 18 нанометрів за цикл, та робить більш ніж мільйон обертів за хвилину. Це еквівалентно швидкості дюйма за секунду. Хоча це може здатися не особливо швидко за людськими вимірами, натомість хімік університету Райса, Джеймс Тур стверджує, що USN «є найбільш з швидко рухомих молекул, які хто-небудь бачив у розчині.»

Швидкісті більш ніж достатньо, що може дозволити таким медичним пристроям подорожувати скрізь тіло людини, враховуючи, що за цілу хвилину руху пристрій може подолати близько п’яти футів (1,5 м). Дослідники також обладнали USN пристроєм стеження. Погружні молекулярні машини містять особливу ділянку, «понтон», який світиться червоним при збудженні лазером, що робить легким відстежування прогресу руху.

Хоча технологія є дуже перспективною, молекулярні наносубмарини ще не готові для практичного застосування. З одного боку, дослідники досі не створили спосіб керувати рухом крихітних машин в певному напрямку. Тим не менш, команда сподівається, що така річ може бути зроблена. Провідний автор дослідження, аспірант університету Райс Віктор Гарсія-Лопес заявив, що «Ми маємо можливості іти вперед. Це перший крок, і ми довели можливість існування та функціонування такої наномашини. Тепер ми повинні вивчити цей концепт та його потенційне застосування».

http://pubs.acs.org/appl/literatum/publisher/achs/journals/content/nalefd/2015/nalefd.2015.15.issue-12/acs.nanolett.5b03764/20151203/images/medium/nl-2015-037645_0011.gif

Повне дослідження було опубліковано в журналі Nano Letters.

Light-powered nano-submarines

Light-powered nano-submarines could deliver medicine inside the body
by Julie M. Rodriguez

http://inhabitat.com/light-powered-nano-submarines-could-deliver-medicine-inside-the-body/

A team from Rice University has created a single-molecule, submersible machine that could one day be used to target medications toward specific parts of the body. The Unimolecular Submersible Nanomachines (USNs) are made of 244 individual atoms that are bound together to create a microscopic device powered by ultraviolet light and can be tracked using lasers.

The device is powered by a tail-like propeller that moves 18 nanometers per cycle, at more than a million RPM. That’s the equivalent of an inch per second. While that may not seem especially fast in human terms, Rice chemist James Tour claims the USNs “are the fastest-moving molecules ever seen in solution.”

The speed is more than adequate to allow the medical devices to travel through the human body, given that a full minute of travel can take the devices five feet. Researchers have also equipped the USNs with a tracking device — when excited by a laser, the submersibles contain a pontoon that glows red, making it easy to track their progress.

While the technology is promising, the nanosubs aren’t yet ready for practical applications. For one thing, researchers still haven’t created a way to steer the tiny machines in a particular direction. However, the team is hopeful that such a thing can be done. The lead author of the study, Rice graduate student Victor García-López stated, “There’s a path forward. This is the first step, and we’ve proven the concept. Now we need to explore opportunities and potential applications.”

The full study was published in the journal Nano Letters.