Хімія у центрі наук

 Хімія — одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.

Chemistry in center

Завданням хімії є дослідження властивостей елементів і хімічних сполук, вивчення залежності властивостей речовин від їх складу й будови, вивчення умов перетворення одних речовин в інші, поширення хімічних речовин у природі, технологій їх одержання, механізмів взаємодії хімічних сполук, а також практичне використання хімічних реакцій.

Завданням цього сайту автори вважають розширення хімічних знань, особливо серед студентів і молоді. Ми плануємо публікувати навчальні лекції, презентації, контрольні питання, завдання та їх вирішення в курсах неорганічної, біонеорганічної, органічної, біоорганічної, фізичної, колоїдної, аналітичної хімії, фармацевтичної, медичної та теоретичної хімії, в основному для студентів медичних спеціальностей.

2 thoughts on “Хімія у центрі наук

 1. Research wikis

  Chemistry

  Alchemistry.org is a wiki focused on “free energy calculations”.

  ChemWiki is a chemistry wiki. It aims to be a dynamic open access wiki textbook resource. It was created and is currently directed by Prof. Delmar Larsen at UC Davis.

  Molecular Wiki is a wiki focused on molecular mechanics.

  Quimimol is a Spanish language wiki focused on chemistry.

  UsefulChem is a wiki-based project focused on chemistry and the concept of “Open Notebook Science”, working in connection to the Bradley Laboratory at Drexel University.

 2. Directory of Open Access Journals (DOAJ)

  DOAJ is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality, open access, peer-reviewed journals.

  https://doaj.org/

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *