Monthly Archives: October 2015

Хімія у центрі наук

 Хімія — одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.

Chemistry in center

Завданням хімії є дослідження властивостей елементів і хімічних сполук, вивчення залежності властивостей речовин від їх складу й будови, вивчення умов перетворення одних речовин в інші, поширення хімічних речовин у природі, технологій їх одержання, механізмів взаємодії хімічних сполук, а також практичне використання хімічних реакцій.

Завданням цього сайту автори вважають розширення хімічних знань, особливо серед студентів і молоді. Ми плануємо публікувати навчальні лекції, презентації, контрольні питання, завдання та їх вирішення в курсах неорганічної, біонеорганічної, органічної, біоорганічної, фізичної, колоїдної, аналітичної хімії, фармацевтичної, медичної та теоретичної хімії, в основному для студентів медичних спеціальностей.