Physical & Colloid Chemistry

Фізична та Колоїдна Хімія

Фізична хімія — галузь науки, що вивчає хімічні явища та процеси на основі загальних принципів фізики з використанням фізичних експериментальних методів.

На відміну від хімічної фізики, яка використовує більш мікроскопічний підхід, фізична хімія застосовує фізичні поняття для вивчення макро- і мезоскопічних систем. Проте, оскільки фізична хімія є міждисциплінарною наукою, класифікувати конкретне дослідження як чисто фізичне, хімічне, приналежне до фізичної хімії чи до хімічної фізики, часто доволі складно.

Колоїдна хімія — наука про високодисперсний стан речовини та поверхневі явища, які виникають на межі поділу фаз. Одна фаза не повинна бути розчинена в іншій.

Для об’єктів колоїдної хімії притаманні дві загальні ознаки: гетерогенність і дисперсність, всі особливості колоїдних систем є функцією або наслідком цих двох ознак.

Гетерогенність – ознака, яка вказує на наявність міжфазної поверхні, тобто поверхневого шару, що є об’єктом вивчення колоїдної хімії. Гетерогенність кількісно визначається поверхневим натягом δ-величиною, яка характеризується енергією одиниці поверхні і фактором інтенсивності.

Дисперсність – ознака, яка визначається розмірами і геометрією тіла. Частинки можуть мати найрізноманітнішу форму: сферичну, циліндричну, прямокутну і найчастіше неправильну. Дисперсність визначається площею поверхні(фактор ємності). Добуток поверхневого натягу δ на площу поверхні s дає поверхневу енергію Gs.

Теми рефератів з фізичної та колоїдної хімії

Лекції з Фізичної та Колоїдної хімії.

Physical and Colloid Chemistry Lectures