Pharmaceutical and Medicinal Chemistry

Фармацевтична та Медична Хімія

Фармацевтична хімія (від дав.-гр. Pharmakon — ліки), або хімія лікарських засобів, — це наука про хімічні властивості та перетворення лікарських речовин, методи їх розробки та одержання, якісного та кількісного аналізу.

Фармацевтична хімія вивчає хімічні процеси при створенні лікарських засобів, визначенні їх автентичності, визначенні впливової речовини і домішок, а також хімічні перетворення при їх зберіганні.

Фармацевтична хімія є важливим розділом хімічної науки і тісно пов’язана з її окремими дисциплінами: неорганічною хімією, органічною хімією, фізичною та колоїдною хімією, аналітичною хімією та біохімією.

Контрольні питання. Коледж. ДЕК
Контрольні питання. ДЕК, 4 курс, Фармація.
Контрольні питання. 5 курс ТПКЗ.
Questions for state exam. College.
 Computer Test for Exam, 3 year, II semester
Questions for State exam, 4 year, Pharmacy.
Questions for state exam. 5 year “Technology of Perfumery and Cosmetics”