Medicinal and Pharmaceutical Chemistry

Фармацевтична та Медична Хімія

Фармацевтична хімія (від дав.-гр. Pharmakon — ліки), або хімія лікарських засобів, — це наука про хімічні властивості та перетворення лікарських речовин, методи їх розробки та одержання, якісного та кількісного аналізу.

Фармацевтична хімія вивчає хімічні процеси при створенні лікарських засобів, визначенні їх автентичності, визначенні впливової речовини і домішок, а також хімічні перетворення при їх зберіганні.

Фармацевтична хімія є важливим розділом хімічної науки і тісно пов’язана з її окремими дисциплінами: неорганічною хімією, органічною хімією, фізичною та колоїдною хімією, аналітичною хімією та біохімією.

Контрольні питання. Коледж. ДЕК