Organic & Bioorganic Chemistry

Органічна та Біоорганічна Хімія

Органічна хімія — один з найважливіших розділів хімії, який вивчає структуру та властивості органічних сполук. Органічними називають сполуки вуглецю з іншими елементами. Здатність вуглецю з’єднуватися з більшістю елементів і утворювати молекули різного складу і будови обумовлює різноманіття органічних сполук (до кінця XX століття їх число перевищило 10 млн, зараз понад 20 млн). Органічні сполуки відіграють ключову роль в існуванні живих організмів.

Органічна хімія — галузь науки, яка займається розробленням методів синтезу та вивченням будови, властивостей, реакційної здатності органічних сполук різних класів.

Основною метою фундаментальних досліджень у галузі органічної хімії є:

  • встановлення залежності властивостей органічних сполук від їх будови,
  • вивчення фізичних і хімічних властивостей органічних сполук, зокрема практично цінних властивостей, з метою використання цих сполук у різних галузях господарства,
  • вивчення нових типів і механізмів органічних реакцій, розвиток методів синтетичної органічної хімії.
Лекції з Органічної та Біоорганічної Хімії.
Контрольні роботи і тести.
Organic Chemistry Lectures.
Control works and Tests.