Analytical Chemistry

Аналітична хімія — розділ хімії, що розглядає принципи і методи розділення та визначення хімічного складу речовини. Виникла поряд із неорганічною хімією раніше від інших хімічних наук.

Якісний аналіз визначає хімічний склад даної речовини або суміші.

Кількісний аналіз визначає скільки є даної речовини у суміші.

Лекції з Аналітичної хімії
Analytical Chemistry Lectures
Контрольні роботи і тести
Control works and Tests
ШКАЛА pH
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
pH SCALE FOR AQUEOUS SOLUTIONS