Chemistry

Хімія у центрі наук

Хімія — одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а замість них утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.

About This Site – Про Сайт

 

Chemistry in center

Завданням хімії є дослідження властивостей елементів і хімічних сполук, вивчення залежності властивостей речовин від їх складу й будови, вивчення умов перетворення одних речовин в інші, поширення хімічних речовин у природі, технологій їх одержання, механізмів взаємодії хімічних сполук, а також практичне використання хімічних реакцій.

Завданням цього сайту автори вважають розширення хімічних знань, особливо серед студентів і молоді. Ми плануємо публікувати навчальні лекції, презентації, контрольні питання, завдання та їх вирішення в курсах неорганічної, біонеорганічної, органічної, біоорганічної, фізичної, колоїдної, аналітичної хімії, фармацевтичної, медичної та теоретичної хімії, в основному для студентів медичних спеціальностей.

As the purpose of this website authors consider expanding chemical knowledge, especially among students and young people. We plan to publish educational lectures, presentations, quizzes, tasks and solutions in the courses of Analytical, Inorganic, Bioinorganic, Organic, Bioorganic, Physical, Colloid, Pharmaceutical, Medicinal and Theoretical Chemistry, mainly for students of medical specialties.

Вам потрібно рекламувати ваш продукт? це сюди

Ви Хочете заробити на перегляді реклами? це сюди

Якщо ви отримали повідомлення:
Вибачте, ви не маєте прав на перегляд цієї сторінки!
Зареєструйтеся на сайті, і вам відкриється повний доступ до всіх матеріалів.
If you receive a message:
Sorry, you do not have permission to view this page!
Sign up on the site and you will have full access to all materials.
Если вы получили сообщение:
Извините, вы не имете прав на просмотр этой страницы!
Зарегистрируйтесь на сайте, и вам откроется полный доступ ко всем материалам.
Использование материалов «OLDCHEMIST.ADR.COM.UA» разрешается при условии ссылки на « OLDCHEMIST.ADR.COM.UA ».  Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.
 Use of materials from «OLDCHEMIST.ADR.COM.UA» is permitted only with linking on «OLDCHEMIST.ADR.COM.UA».  For online publications the direct, open to search engines, hyperlink is required in the first paragraph for a particular material.
 © 2015 OLDCHEMIST.ADR.COM.UA. Все права защищены.